” အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံ ” က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး ဟုဆိုသည့္အတိုင္း ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာေနေသာ လူသားတိုင္းတြင္ က်န္းမာျခင္းသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာရံုသာမက ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာမႈရွိမွသာ မိမိတို႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

” ကာကြယ္ျခင္းသည္ ကုသျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ ” ဆိုသည့္အတိုင္း မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ေရာဂါမျဖစ္မီကပင္ လက္ဦးမႈရယူ၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္စစ္ေဆးထားသင့္ပါသည္။

ေရာဂါျဖစ္မွကုသလွ်င္ ေငြကုန္ေၾကးက်ပိုမိုမ်ားသည့္အျပင္ မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုပါ ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ႏွင့္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိရံုသာမက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပံုမွန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း (Regular Health Screening) ၁ ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၂ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

👉 ေရႊလမင္းေဆးရံုတြင္ Medical Check up Packages မ်ားကို အသက္သာဆံုးနႈန္းထားမ်ားျဖင့္ တိက်မွန္ကန္စြာ လူႀကီးမင္းတို႔၏ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးေနပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ-

📌 Pre-employment package (အလုပ္မဝင္မီႀကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္း)

📌 Pre-marital package (လက္မထပ္မီႀကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္း)

📌 Silver package (အသက္ ၃၀ ေအာက္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း)

📌 Gold package (အသက္ ၃၀ မွ ၄၀ ႏွစ္ ၾကား က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း)

📌 Diamond package (အသက္ ၄၀ ႏွစ္ႏွင့္ထက္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း)

📌 King package (အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုးစစ္ေဆးျခင္း)

📌 Queen package (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုးစစ္ေဆးျခင္း)

စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

Medical check up

👉(က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းမျပဳလုပ္ခင္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္မ်ား)👈

♥️ ေသြးတြင္းအဆီ (cholesterol) ႏွင့္ သၾကားဓာတ္ (Glucose) စစ္ေဆးမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေသြးမေဖာက္မီ အနည္းဆံုး ၈ နာရီအတြင္း ေရမွ လြဲ၍ အစာ ႏွင့္ အရည္ မ်ား ေသာက္သံုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ရန္။

♥️ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္စြာလုပ္ျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

♥️ဆီးစစ္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆီးမစစ္မီ အနည္းဆံုး ၈နာရီအတြင္း ေကာ္ဖီ၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ ေသာက္သံုးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

♥️ပံုမွန္ေဆးစြဲေသာက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးမစစ္မီ မိမိဆရာဝန္၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို ဦးစြာရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရန္။

♥️Ultrasound ႐ိုက္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ႐ိုက္မီ ၁ နာရီ အလိုကတည္းကပင္ ဆီးအိမ္တင္းထားရန္။

♥️ ေဆးမစစ္မီ ညကပင္ အနည္းဆံုး ၈ နာရီခန္႔ အိပ္ေရးဝေအာင္အိပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳

🙏🏻🙏🏻🙏မိမိတန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္ရေသာ မိဘဆရာသမားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကိုဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအတြက္ ေရႊလမင္းေဆးရံုမွ အထူးသက္သာေသာ Medical Check Up Gift Cards လက္ေဆာင္မြန္ မ်ားကိုဝယ္ယူ၍ ဂါရဝျပဳလက္ေဆာင္ မ်ားေပးအပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္🙏🏻🙏🙏

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးႏိုင္မည့္အခ်ိန္- ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီ မွ ညေန ၆နာရီထိ (ပိတ္ရက္မရွိ)

ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္

☎️Hot Line : 012301948, 012301949, 012301950 Ext: 6428, 642