loader
phone

Have any question?

01 655 612

ct scan

CT Scan ဝန်ဆောင်မှု

other services

ကင်ဆာဆေးသွင်းဌာန

ent

နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဌာန

ct scan

CT Scan ဝန်ဆောင်မှု

other services

ကင်ဆာဆေးသွင်းဌာန

ent

နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဌာန

endoscopic

မှန်ပြောင်းဌာန

endoscopic

မှန်ပြောင်းဌာန

emergency

အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်ရေး
ဝန်ဆောင်မှု

haemodialysis

ကျောက်ကပ်သန့်စင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု

emergency

အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်ရေး
ဝန်ဆောင်မှု

haemodialysis

ကျောက်ကပ်သန့်စင်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု

intensive care unit

ကျန်းမာရေးအထူးစောင့်ရှောက်မှုဌာန

inpatientroom

အတွင်းလူနာဆောင်

intensive care unit

ကျန်းမာရေးအထူးစောင့်ရှောက်မှုဌာန

inpatientroom

အတွင်းလူနာဆောင်

lab

ဓာတ်ခွဲခန်း

lab

ဓာတ်ခွဲခန်း

labour

မီးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ

labour

မီးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဝန်ဆောင်မှုများ

matinity silver

မီးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ

modular opertion theater

အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းများ

matinity silver

မီးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ

modular opertion theater

အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်းများ

patient department

အထူးကြပ်မတ်လူနာဆောင်

ultrasound

အာထွာဆောင်း

patient department

အထူးကြပ်မတ်လူနာဆောင်

ultrasound

အာထွာဆောင်း

ရွှေလမင်း
မြောက်‌ဥက္ကလာ

၁၂၅၄
သုဓမ္မာလမ်း ၂ ရပ်ကွက်
​မြောက်‌ဥက္ကလာပမြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်း
ဖုန်း 01 655 612

ရွှေလမင်း
လမ်းမတော်

၁၅/၁၉
ဇော်ဂျီလမ်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်
ရန်ကုန်တိုင်း

ဖုန်း 01 230 1949

ရွှေလမင်း
ဟင်္သာတ

No.32
Bo Saw Maung Street
ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြန်မာ

ဖုန်း 044 202 1375, 044 202 2799

ရွှေလမင်း
မော်လမြိုင်

၁ ရှမ်းစုလမ်း
ဒိုင်းဝန်ကွန်းရပ်
မော်လမြိုင်
မွန်ပြည်နယ်

ဖုန်း 057 202 6202, 057 202 6855

Copyright © 2024 Shwe La Min Hospitals All Rights Reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy
Developed by Iconic Digital Branding Solutions Ltd.